UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 30/05/2018 Ključne reči:

STUDIO M03AT – PROJEKAT:
RE:FORMA

Nastavnik:
dr Dušan Ignjatović, vanredni profesor

RE:Forma je projekat umetničke galerije koji istražuje relacije programskih zahteva, specifičnosti lokacije, tehničko tehnoloških sistema i njihovih energetskih performansi. Kroz analizu generativnih uticajnih faktora studenti ispituju primarnu kubičnu formu i vrše njenu transformaciju kreirajući autohtoni arhitektonski izraz.

Poseban fokus projekta predstavljaju energetske i ekološke performanse, koje se istražuju i formulišu adekvatnim tretmanom omotača odnosno razradom njegovih prostorno-materijalnih karakteristika.

Student:
Jovana Petković

Opis projekta:
Kapija varoši – Galerija na Kosančićevom vencu

Kosančićev venac drugačije je nazivan „kapijom varoši“ zbog postojanja prave kapije u vreme turske okupacije Beograda. Lokacija za gradsku galeriju u ulici Kosančićev venac od bitnog je kulturnog i istorijskog značaja, tako da je koncept za ovaj projekat postavljen u odnosu na to. Sagledavajući panoramu grada sa reke, uočava se da lokacija može da se tretira kao „kapija“, tačnije prolaz ili procep.

Cilj je bio da se omogući prolaz sa reke u centar grada, i na taj način povežu ova dva dela grada. To je postignuto postavljanjem dve vertikale između kojih se pojavljuju komunikacije. Kubusi su postavljeni tako da zajedno čine monumentalnu kompoziciju, koja na neki način ima spomenički karakter. Objekat galerije se sastoji od četiri nivoa, od kojih su dva iznad kote ulice, a dva ispod. Od sadržaja poseduje dve zasebne galerijske celine, administrativni deo, restoran i vidikovac.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157696599236424

Povratak na glavnu stranu veb izložbe:

M03hexa180