UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 30/05/2018 Ključne reči:

STUDIO M03AT – PROJEKAT:
RE:FORMA

Nastavnik:
dr Dušan Ignjatović, vanredni profesor

RE:Forma je projekat umetničke galerije koji istražuje relacije programskih zahteva, specifičnosti lokacije, tehničko tehnoloških sistema i njihovih energetskih performansi. Kroz analizu generativnih uticajnih faktora studenti ispituju primarnu kubičnu formu i vrše njenu transformaciju kreirajući autohtoni arhitektonski izraz.

Poseban fokus projekta predstavljaju energetske i ekološke performanse, koje se istražuju i formulišu adekvatnim tretmanom omotača odnosno razradom njegovih prostorno-materijalnih karakteristika.

Student:
Minja Pantić

Opis projekta:
GALLERY OF PASSION AND TREPIDATION

Galerija na Kosančićevom vencu projektovana je sa idejom da komunicira sa posetiocima na emotivnom nivou, da u njima budi strah, bes, strepnju ali i nadu, da ne služi samo kao prostor za izlaganje umetničkih dela, već da aktivno sadejstvuje sa njima i njihovu poruku dodatno pojačava. Ovakva arhitektura ima za cilj da podstakne introspekciju kod posetioca, da ga stavi u položaj u kome ne želi da se nađe, kako bi doživeo katarzu.

Galerija se sastoji iz četiri dela, koja su nastala nasilnim lomljenjem jedinstvene celine po dva pravca. Usled loma, zidovi galerije su oštri i grubi, a razdvojene delove povezuju samo malobrojni prolazi, koji u zavisnosti od svoje širine, visine i pozicije u objektu bude drugačije emocije kod korisnika prostora. Sa ovih prolaza pruža se pogled na veliki deo galerije i postavki u njoj, a kroz procepe i pukotine nastale usled loma, može se sagledati prostor oko objekta, reka i obala.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157696599236424

Povratak na glavnu stranu veb izložbe:

M03hexa180