UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 30/05/2018 Ključne reči:

STUDIO M03AT – PROJEKAT:
RE:FORMA

Nastavnik:
dr Dušan Ignjatović, vanredni profesor

RE:Forma je projekat umetničke galerije koji istražuje relacije programskih zahteva, specifičnosti lokacije, tehničko tehnoloških sistema i njihovih energetskih performansi. Kroz analizu generativnih uticajnih faktora studenti ispituju primarnu kubičnu formu i vrše njenu transformaciju kreirajući autohtoni arhitektonski izraz.

Poseban fokus projekta predstavljaju energetske i ekološke performanse, koje se istražuju i formulišu adekvatnim tretmanom omotača odnosno razradom njegovih prostorno-materijalnih karakteristika.

Student:
Nikola Miletić

Opis projekta:
Galerija na Kosančićevom vencu koncipirana je kao arhitektonska interpretacija toka istorije Beograda, to jest teme diskontinuiteta kao jedine konstante u njegovom razvoju. Ova „futuristička galerija istorije grada“ ima spomenički karakter, ona reinterpretira postojeću izgrađenu sredinu, opominje nas na to kako se odnosimo prema svojoj istoriji i navodi da se upitamo kako vidimo svoju budućnost.

Tok vremena, koji je glavni motiv ovog objekta, materijalizovan je kao vertikalni vrtlog, koji „usisava“ tlo pod sobom, rastući na gore deformiše sve elemente na svom putu, a na svome kraju „izvire“ formirajući krov objekta. Međuspratne tavanice pod njegovim uticajem menjaju svoj oblik i pri tome postaju drugi elementi enterijera kao što su stepenice, ograde i klupe. Time se dobija osećaj fluentnosti prostora i obezbeđuje odlično sagledavanje galerije u celini svakome ko se nađe u blizini „vrtloga“.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157696599236424

Povratak na glavnu stranu veb izložbe:

M03hexa180