UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 14/10/2015 Ključne reči:

Master akademske studije Arhitektura 2014/15

II godina – 4. semestar
MODUL 9 – Master projekat

Kurs M9.1. – Teza i Kurs M9.2. – Projekat:
RE-MASTER.ING. Beogradska podgrađa: gradivo, gradacija i nadgradnja
Nastavnik:
mr Milan Vujović, vanredni profesor

Prostorni okvir zadatka nalazi se u kontaktnoj zona Kalemegdanske tvrđave sa ušćem Save i Dunava. Ova zona, koja je u zadatku definisana kao “Beogradsko podgrađe”, prostire se na potezu od Brankovog mosta, preko prostora ispod Kosančićevog venca, Savskog pristaništa, duž Beton hale, do Kule Nebojše i dalje pored Pristanišne kapije i SC Milan- Gale Muškatirović do okretnice tramvaja, ZOO vrta i kompleksa Beko.

Tematski okvir zadatka je otvoren i ostavljena je mogućnost izbora i odluke svakom od kandidata. Izbor teme trebalo bi da bude posledica smislene i teorijski utemeljene analize i rada u pripremi projektnog programa. Naslov zadatka Re-mastering predstavlja asocijaciju na proces oživljavanja, poboljšavanja, osavremenjavanja, prevođenja u nove tehnologije starih zapisa i njihovo trajno čuvanje.

Posmatrana tipološki, intervencija treba da ponudi odgovore na pitanja koja se tiču: kontakta i korelacije između prirodnog i izgrađenog (reka-tvrđava;grad), između nasleđenog i zaveštanog (kroz iskazan odnos prema kulturnom nasleđu i svest o budućnosti i kontinuitetu grada) kao i između tradicionalnog i modernog (kroz primenu savremene tehnologije i arhitektonskog izraza-jezika koji su primereni trenutku stvaranja). Takva arhitektura, u posmatranom prostornom okviru, trebalo bi da pronađe svoju pravu meru, kako u funkcionalno-volumetrijskom smislu, tako i u pogledu kohabitacije i spstvene refleksije u okruženju u kome nastaje.

Ključne reči zadatka: gradivo, gradacija i nadgradnja, fokusiraju pažnju kandidata na postupnost i suptilnost u razumevanju arhitekture, na ishodišta koja nadahnjuju kreatinvi duh i na kontinuitet u projektantskom i graditeljskom procesu koji sazreva na plodnom tlu kulturnog podneblja i baštine.

Student: 
Stefan Milićević

Opis projekta:
KULTURNI CENTAR NA BETON HALI

Objekat kulturnog i edukativno-komunikacijskog centra se nalazi na lokaciji omeđenoj ulicama: Bulevar Vojvode Bojovića i Karađorđevom, na platou iznad Beton hale i železničkog tunela. Ideja je da se u ovom centru promoviše alternativna kulturna scena ali da prostor bude fleksibilan i za svaku drugu vrstu kulture (pop, sub, mejnstrim). Namera je da se prostor koristi za različite sadržaje: koncerte, svirke, izložbe, radionice, odnosno, da se posetioci direktno uključe u njegovo funkcionisanje.

Početna ideja o centru na Beton hali kao strukturi inspirisana je temom studija: Gradivo, gradacija i nadgradnja. Geometrija objekta je izvedena multiplikacijom osnovnog modula, kocke ivice 8m, koja je rotirana za 45 stepeni po horizontalnoj i 54.7 stepeni po vertikalnoj ravni. Rotiranjem kocke za 54.7 stepeni (“magični ugao”) po vertikali, ostvaruje se da njena naspramna temena leže u istim horizontalnim, odnosno vertikalnim, ravnima. Multiplikacijom takvih modula nastaje struktura, kombinacija arhitektonskog objekta i prostorne instalacije.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157659618631492