УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 14/10/2015 Кључне речи:

Мастер академске студије Архитектура 2014/15

II година – 4. семестар
МОДУЛ 9 – Мастер пројекат

Курс М9.1. – Теза и Курс М9.2. – Пројекат:
RE-MASTER.ING. Београдска подграђа: градиво, градација и надградња
Наставник:
мр Милан Вујовић, ванредни професор

Просторни оквир задатка налази се у контактној зона Калемегданске тврђаве са ушћем Саве и Дунава. Ова зона, која је у задатку дефинисана као “Београдско подграђе”, простире се на потезу од Бранковог моста, преко простора испод Косанчићевог венца, Савског пристаништа, дуж Бетон хале, до Куле Небојше и даље поред Пристанишне капије и СЦ Милан- Гале Мушкатировић до окретнице трамваја, ЗОО врта и комплекса Беко.

Тематски оквир задатка је отворен и остављена је могућност избора и одлуке сваком од кандидата. Избор теме требало би да буде последица смислене и теоријски утемељене анализе и рада у припреми пројектног програма. Наслов задатка Ре-мастеринг представља асоцијацију на процес оживљавања, побољшавања, осавремењавања, превођења у нове технологије старих записа и њихово трајно чување.

Посматрана типолошки, интервенција треба да понуди одговоре на питања која се тичу: контакта и корелације између природног и изграђеног (река-тврђава;град), између наслеђеног и завештаног (кроз исказан однос према културном наслеђу и свест о будућности и континуитету града) као и између традиционалног и модерног (кроз примену савремене технологије и архитектонског израза-језика који су примерени тренутку стварања). Таква архитектура, у посматраном просторном оквиру, требало би да пронађе своју праву меру, како у функционално-волуметријском смислу, тако и у погледу кохабитације и спствене рефлексије у окружењу у коме настаје.

Кључне речи задатка: градиво, градација и надградња, фокусирају пажњу кандидата на поступност и суптилност у разумевању архитектуре, на исходишта која надахњују креатинви дух и на континуитет у пројектантском и градитељском процесу који сазрева на плодном тлу културног поднебља и баштине.

Студент: 
Стефан Милићевић

Опис пројекта:
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НА БЕТОН ХАЛИ

Објекат културног и едукативно-комуникацијског центра се налази на локацији омеђеној улицама: Булевар Војводе Бојовића и Карађорђевом, на платоу изнад Бетон хале и железничког тунела. Идеја је да се у овом центру промовише алтернативна културна сцена али да простор буде флексибилан и за сваку другу врсту културе (поп, суб, мејнстрим). Намера је да се простор користи за различите садржаје: концерте, свирке, изложбе, радионице, односно, да се посетиоци директно укључе у његово функционисање.

Почетна идеја о центру на Бетон хали као структури инспирисана је темом студија: Градиво, градација и надградња. Геометрија објекта је изведена мултипликацијом основног модула, коцке ивице 8м, која је ротирана за 45 степени по хоризонталној и 54.7 степени по вертикалној равни. Ротирањем коцке за 54.7 степени (“магични угао”) по вертикали, остварује се да њена наспрамна темена леже у истим хоризонталним, односно вертикалним, равнима. Мултипликацијом таквих модула настаје структура, комбинација архитектонског објекта и просторне инсталације.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157659618631492