UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 23/03/2016 Ključne reči:

Master akademske studije Arhitektura 2015/16
I godina – 1. semestar
STUDIO M01 AD

STUDIO M01 AD – PROJEKAT:
RADNI PROSTOR: CUSTOM MADE
Nastavnik: arh. Vesna Cagić Milošević, vanredni profesor

Kada govorimo o radu danas, on nije neophodno vezan za radni prostor. U doba digitalizacije, radno mesto postaje svaki prostor u kom boravimo dok rešavamo poslovne zadatke. “Sloboda” koju rad kao aktivnost dobija u odnosu prema prostoru i vremenu se posebno odnosi na kreativne discipline kojim pripada i arhitektura. Ova sloboda često završava u svojoj suprotnosti u kojoj svaki prostor i svako vreme postaju radni.

Paradoksalno, u eri ovog oslobađanja, fizički prostor u kome se rad odvija postaje sve važniji za sam kvalitet rada. Fizičkim okvirom se označava sadržaj rada: od identiteta prostora, kojim arhitektonske prakse često pokušavaju da izraze svoja projektantska načela, do udobnog i funkcionalnog ambijenta koji ohrabruje i izaziva kreativno ponašanje. Stoga istražujemo idealni radni prostor koji gradi mogućnost da se bude autentičan i da se ta autentičnost komunicira sa drugima.

Student:
Irina Pop-Manić

Opis projekta:
Radni prostor po mojoj meri podrazumeva uključivanje prirodnih kvaliteta i principa u konstruisanje artificijelnog okruženja. Kao osnovni parametar koji omogućava asocijacije na prirodne ambijente odlučila sam se za svetlo. Prateći ovo polazište došla sam i do lokacije radnog prostora – nadogradnje objekta koji se nalazi na uglu Smiljanićeve i Njegoševe ulice, radi mogućnosti što direktnijeg kontakta sa prirodnim osvetljenjem.

Cilj mi je bio da napravim različite igre svetla i senke, što sam pokušala da postignem putem enterijerskog elementa polica koje je moguće funkcionalno i prostorno organizovati na više načina, što bi za posledicu imalo promene u osvetljenju i kretanju kroz prostor. Krovna lanterna sa brisolejima bi takođe trebalo da potpomaže pomenuti cilj. Kako bih dodatno oplemenila atmosferu (jer ipak prirodni ambijent ne čini isključivo svetlo), centralni deo radnog prostora je postao bašta, a pod je satkan od recikliranog drveta.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157665684514070