УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
ПРОСТОРНЕ СТРУКТУРЕ – БЕОГРАДСКИ САЈАМ
Наставник: др Миодраг Несторовић, редовни професор

Упознавање са комплексном проблематиком просторних структура у архитектури њиховом конструктивном анализом, методама њиховог избора и пројектовања – конструисања, кроз процес израде не-стандардних,рационалних, физички изводљивих објеката у ограниченим условима дефинисаног контекста пројектовања.

Студент:
Огњен Граовац

Опис пројекта:
Пројектни задатак, пословни комплекс у виду армирано-бетонске вишеспратнице у блоку 12 на Новом Београду, решен је на основу мањег истраживања струјања ветрова око високих објеката. Чињеница да је најмањи притисак од ветра када је форма објекта закривљена узета је за главни концепт будућег решења. Ротација је остварена не само у виду фасаде већ је прате и стубови и плоче.

Објекат има 27 етажа са равним проходним кровом у функцији видиковца. Спратне висине етажа зависе од позиције у објекту, па тако прва има висину од 8,4м, наредне две и последње две 6,3м, а остале етаже 4,2м. У самој средини објекта налази се језгро које служи и као вертикална комуникација (сачињен од 5 лифтова са 1 теретним, 2 против-пожарна степеништа и санитарним блоком) и као елемент који даје крутост целој структури. Средишњи стубови се увијају независно од фасаде. Они носе највеће оптерећење. Како би се додатно укрутили, поменутих 16 стубова се међусобно укршта на нивоу сваке етаже.

Ивични стубови су ти који прате ротацију и код њих постоји игра пуних и празних ћошкова. Како су сви стубови коси, они су спрегнути са челичним ИПБ профилима да се не би повећавао попречни пресек бетона у стубу. Са друге стране, таванице су касетиране, висине 60цм, са капителом (исте висине) на месту где стуб продире плочу. Сама фасада је триангулисана, с обзиром на то да представља једну закривљену површину.

На парцели се још налази постамент који прати ротацију прве три етаже, функционално независан комерцијални објекат, паркинг на отвореном као и наткривени паркинг, заједно са зеленим и јавним површинама са одговарајућим урбаним мобилијаром.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157685598592473

Повратак на главну страну веб изложбе:

M02hexa180