УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Мастер академске студије Архитектура 2016/17
I година – 1. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКО КОНСТРУКТЕРСТВО

СТУДИО М01АК – ПРОЈЕКАТ:
ПРОСТОРНЕ СТРУКТУРЕ – БЕОГРАДСКИ САЈАМ
Наставник:
др Миодраг Несторовић, редовни професор

Упознавање са комплексном проблематиком просторних структура у архитектури њиховом конструктивном анализом, методама њиховог избора и пројектовања – конструисања, кроз процес израде не-стандардних, рационалних, физички изводљивих објеката у ограниченим условима дефинисаног контекста пројектовања.

Студент:
Огњен Граовац

Опис пројекта:
Пројектни задатак, интервенција у оквиру Београдског сајма у циљу унапређења квалитета комплекса, реализован је кроз предлог пројектног решења новог мултифункционалног центра. Својом позицијом у оквиру комплекса, у обликовном и функционалном погледу предложено просторно решење настоји да буде енвајорментални суплемент, место окупљања и повезивања, што се рефлектује у начинима на које кореспондира и остварује релације са главним елементима контекста постојећим објектима (халама 1, 2, 3, железничким мостом на Ади) и природним окружењем, као и новим комплементарним садржајима организованим у оквиру микроамбијената унутар објекта и на отвореном.

Предложена просторна структура истражује и интерпретира концепт отварања визура са једне централне тачке. Форма објекта описана је геометријом површи комплексне позитивне и негативне Гаусове закривљености. Просторна структура је материјализована применом МЕРО система чији елементи и везе омогућавају ефикасно решавање проблем конструисања објекта слободне форме и великих распона. Значајан аспект процеса пројектовања овог нестандардног објекта је употреба рачунарских алата у фазама концепције, истраживања и презентације пројектних идеја.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157678435142692

Повратак на главну страну веб изложбе:

M01hexa180