УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 14/10/2015 Кључне речи:

Мастер академске студије Архитектура 2014/15

II година – 4. семестар
МОДУЛ 9 – Мастер пројекат

Курс М9.1. – Теза и Курс М9.2. – Пројекат:
ПРОСТОРИ ГРАНИЦА: РЕКОНСТРУКЦИЈА АРХИТЕКТОНСКОГ ПЕЈЗАЖА E75-E70
Наставник:
др Драгана Васиљевић Томић , ванредни професор

„Границе су инхерентно двозначне/двосмислене, парадоксалне и природно контрадикторне…“ (Koff:2013). „…покушаћемо да на границу гледамо као на простор а не само као на „црту“ која простор утврђује; границу као место које има неку своју меру, димензију, са својим причама и становницима…простор који се налази „између“ ствари… људи, култура, идентитета, простора…чудне особине да буде у релацији са свимa осталима, али на такав начин да укида, неутралише, или преокреће скуп односа које су они сами створили, рефлектовали, или одразили“, постајући место објективности. (Foucault, Zanini:2002) „Та линија одређује не само неку просторну регију или територију, већ је и регула, правило којег се треба придржавати да бисмо остали ‘исправни’.“

Појам границе истражује се унутар низа друштвено-хуманистичких дискурзивних оквира, тумачења, концептуализација и појавних облика (географски, филозофски, етички, психолошки, социолошки, економски, историјски, антрополошки, културални, урбанистички и архитектонски), и посредством недискурзивних логичких принципа, конфигурација и морфологија друштвених конструката, феномена и релационих структура „ограничавања“, „(раз)граничења“, поделе, диференцирања, дислокације, лиминалности – кроз метафору „зидова“, и релационих структура комуникацијe, пролаза, транзитивности и међупросторности – кроз метафору „капија“ и cross-border операција.

Проблематизација архитектуре и инфраструктура у овом контексту, дата је кроз начине материјалног структуирања и оформљења наведених релација – у форми извесне архитектуре граница, односно архитектуре прелаза/prestupa – испитујући њен потенцијал формирања, дефинисања и контроле дистанце и мобилности, успостављања и дезинтеграције не-приступачности/доступности, односно оперисања у међупросторима, кроз заједничка поља диференцираних ентитета.

Студент: 
Катарина Кети Захаријев

Опис пројекта:
Граница, духовна и материјална. Замишљамо да постоји иако линије нема. Свесни смо њене тачке полазишта, њене путање и њеног краја. Подижемо ограду око себе, обележавамо територију, стварамо замишљени зид. Шта је граница? Граница као слојевит, комплексан систем, који није само обична линија која раздваја, већ цео организам који мора добро да функционише. Акценат је на њеној мобилности. Изазов је њено померање.

Граница подразумева стално, непрекидно кретање, јер да нема кретања не би било потребе за границом. Али то није синхроно кретање, то је потреба да се иде даље од онога што је једна граница. Таква врста покретљивости односно мобилности прети да поништи границу. Покушава да разгради границу као баријеру. Не брише је, али је “умекшава”, разбија јаз између две стране. Граница више није линија већ прелазна тачка. Својим кретањем они је носе са собом и тако је поништавају. Где год се они налазе, налази се и њихова замишљена тачка. Граница никад није била овако транспарентна.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157659618631492