UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 01/08/2018 Ključne reči:

STUDIO M01AT – PROJEKAT:
PROJEKTOVANJE I REALIZACIJA STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA

Nastavnik:
dr Branislav Žegarac, redovni profesor

Studenti se upoznaju sa savremenim pristupima u projektovanju, materijalizaciji i realizaciji stambenih i poslovnih objekata, u delovima Beograda. Pored projektovanja studenti izučavaju aktuelnu urbanističku i zakonsku regulativu, zakonitosti tržišta kao i probleme materijalizacije i realizacije objekata.

Student:
Dušan Ristić

Opis projekta:
Lokacija: Zemun, ulica Petra Kočića

Projekat stambeno poslovnog objekta je nastao kao odgovor na projektni zadatak i lokacijske uslove, poštujući sve urbanističke i građevinske parametre. Velika površina parcele nudila je projektantsku slobodu, dok su urbanistički i građevinski parametri u velikoj meri tu slobodu sputavali. Na kraju je između ova dva činioca postignut kompromis iz koga je proizašlo kompaktno rešenje poluotvorenog bloka sačinjenog od šest lamela orijentisanih ka unutrašnjosti parcele.

Same lamele su zamišljene kao kubusi sa dva omotača koja su u međusobnom kontrastu. Prvi omotač čini fasada sa mnogobrojnim staklenim otvorima, a drugi omotač čine pokretni brisoleji sa dvostrukom funkcijom, kao zaštita od sunca i kao zaštita privatnosti korisnika. Ovim rešenjem dobijena je jednostavna forma sa savremenim izgledom i time je ostvaren početni cilj, da se korisnicima omogući što veći komfort, a blok uklopi u svoje okruženje. Na objektu su primenjeni najsavremeniji konstruktivni i fasadni sistemi koji zadovoljavaju svetske standarde.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157698944125875

Povratak na glavnu stranu veb izložbe:

M01hexa_180