UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 23/03/2016 Ključne reči:

Master akademske studije Arhitektura 2015/16
I godina – 1. semestar
MODUL ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE

STUDIO M01AT – PROJEKAT:
PROJEKTOVANJE I REALIZACIJA STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA
Nastavnik: dr Branislav Žegarac, redovni profesor

Studenti se upoznaju sa savremenim pristupima u projektovanju, materijalizaciji i realizaciji stambenih i poslovnih objekata, u centralnim delovima Beograda. Pored projektovanja studenti izučavaju aktuelnu urbanističku i zakonsku regulativu, zakonitosti tržišta kao i probleme materijalizacije i realizacije objekata.

Student:
Jelena Zurić

Opis projekta:
Sa lokacijom u okviru postojećeg stambenog blok između ulica Knićaninove, Skender-Begove, Dubrovačke ulice i Visokog Stevana, na uglu ulica Dubrovačke i Visokog Stevana, arhitektonski projekat nastao je u skladu sa konkretnim projektnim zadatkom, urbanističkim i građevinskim uslovima, parametrima i zakonima. Osnovna polazišta za projektovanje arhitektonske forme bili su oblik i pozicija parcele. Zadata parcela nalazi se na uglu bloka, definišući objekat kao dvostruko ugrađeni ugaoni objekat. U skladu sa tim, glavni motiv projekta poslovno-stambenog objekta bio je naglašavanje prostora u kome se objekat nalazi (pre svega, ugaona pozicija kao spoj dve strane bloka), tako da se stvore optimalni funkcionalni uslovi i vizuelne karakteristike koje doprinose dinamičnosti prostora, a u cilju kreiranja atraktivne i kvalitetne jedinice unutar kompleksne celine područja gradskog centra.

Savremeni materijali i konstruktivni sistem projekta odražavaju trenutni način gradnje ovakve vrste objekata na našim prostorima, a ovaj projekat ima za cilj da ih iskoristi na najbolji način.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157666076168442