УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Мастер академске студије Архитектура 2014/15

I година – 1. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

СТУДИО М01АТ – ПРОЈЕКАТ:
ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА
Наставник: др Бранислав Жегарац, редовни професор

Студенти се  упознају са савременим приступима у пројектовању, материјализацији и реализацији стамбених и пословних објеката, у централним деловима Београда. Поред пројектовања студенти изучавају актуелну урбанистичку и законску регулативу, законитости тржишта као и проблеме материјализације и реализације објеката.

Студент:
Александра Џуверовић

Опис пројекта:
Локација: Палилула, угао улице Драже Павловића и Таковске улице

Идејни пројекат са елементима главног настао је као одговор на конкретни пројектни задатак, одређен ограничавајућим урбанистичким параметрима, законима и прописима. Уз креативни приступ овој старој, али увек актуелној теми, пројектовало се с циљем разумевања објекта као комплексне целине и рефлексије разноврсних утицаја ( просторних, локацијских, техничко-технолошких, економских, правних, естетских, функционалних).

Модернистичком формом и применом савремених констуктивних и фасадних система рационално су се обухватили битни аспекти. Разрадом архитектонских детаља и њиховим утицајем на обликовне и функционалне карактеристике објекта, дата му је атрактивност и идентитет у урбаном градском ткиву.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/sets/72157650619376520/