UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

MAS Arhitektura 2015/16 – II godina:
MASA-23040-04: Izborni predmet 3 – Urbanizam: Arhitekte i građanske inicijative za održivi razvoj
MAS Integralni urbanizam 2015/16 – II godina:
MASU M3.7. – Izborni predmet 3: Urbanisti i građanske inicijative za održivi razvoj: Studenti urbanizma za izbeglice

PROGRAMI INTEGRACIJE I INKLUZIJE DECE IZBEGLICA U DRUŠTVENO OKRUŽENJE
Studenti: Božena Stojić i Sara Bastoni

Opis projekta:
Projekat „Programi integracije i inkluzije dece izbeglica u društveno okruženje“ se bavi obezbeđivanjem osnovnog i srednjeg obrazovanja, kao i vrtića i predškolske nastave za decu izbeglica na njihovom maternjem jeziku uz obavezno učenje srpskog jezika i mogućnosti učenja nekog drugog stranog jezika, kroz izgradnju škole, odnosno edukativno – kulturnog centra za decu i mlade, u okviru prihvatnih centara u kojima su smešteni.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157664725980434

Povratak na glavnu stranu veb izložbe:

MASA_MASU_IP3