UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 11/09/2020 Ključne reči:

STUDIO S04a – PROJEKAT:
VRAČARSKA INTERVENCIJA

Nastavnik:
dr Jelena Ristić Trajković, docent

Student:
Nina Stevović

 

Na području Vračara se, osim objekata koji su nastali kao produkt investitorske gradnje, nalaze i objekti jako lošeg boniteta koji nisu bezbedni za korišćenje. Identifikovanjem takvih objekata, postavljene su zone intervencije na datoj lokaciji. S obzirom na gusto tkivo urbane matrice Vračara, na lokaciji su uočljivi procepi koji se javljaju između objekata. Ta zbijenost objekata nametnula je da se privatni otvoreni prostori, odnosno dvorišta, nađu unutar blokova. Uski prostori između objekata, često nefunkcionalni, bili su inspiracija za početak projekta. Gusto raspoređenim zidovima postignut je efekat procepa, ali i usmereno kretanje korisnika ka unutrašnjem dvorištu, koji se dodatno naglašava oslobođenim parterom. Zbog prenaseljenosti lokacije, postoji jako malo uređenih otvorenih površina koje stanovništvo može da koristi, kao i dodatnih sadržaja poput radionica, teretana, co-working prostora, bioskopa… Projektom je pokušana regulacija ovog problema dodavanjem javnih prostora u vidu terasa između objekata, dvorišnim prostorima unutar bloka, kao i javnim zatvorenim površinama kojima je moguće lako pristupiti.

 

Povratak na glavnu stranicu veb izložbe:

vebizlozba-logo_hexa