УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 11/09/2020 Кључне речи:

СТУДИО С04а – ПРОЈЕКАТ:
ВРАЧАРСКА ИНТЕРВЕНЦИЈА

Наставник:
др Јелена Ристић Трајковић, доцент

Студент:
Нина Стевовић

 

На подручју Врачара се, осим објеката који су настали као продукт инвеститорске градње, налазе и објекти јако лошег бонитета који нису безбедни за коришћење. Идентификовањем таквих објеката, постављене су зоне интервенције на датој локацији. С обзиром на густо ткиво урбане матрице Врачара, на локацији су уочљиви процепи који се јављају између објеката. Та збијеност објеката наметнула је да се приватни отворени простори, односно дворишта, нађу унутар блокова. Уски простори између објеката, често нефункционални, били су инспирација за почетак пројекта. Густо распоређеним зидовима постигнут је ефекат процепа, али и усмерено кретање корисника ка унутрашњем дворишту, који се додатно наглашава ослобођеним партером. Због пренасељености локације, постоји јако мало уређених отворених површина које становништво може да користи, као и додатних садржаја попут радионица, теретана, co-working простора, биоскопа… Пројектом је покушана регулација овог проблема додавањем јавних простора у виду тераса између објеката, дворишним просторима унутар блока, као и јавним затвореним површинама којима је могуће лако приступити.

 

Повратак на главну страницу веб изложбе:

vebizlozba-logo_hexa