УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 30/05/2018 Кључне речи:

СТУДИО М03А – ПРОЈЕКАТ:
ПРИВРЕМЕНО СТАНОВАЊЕ ЗА ГОСТУЈУЋЕ ПРЕДАВАЧЕ/ПРЕНАМЕНА ИНДУСТРИЈСКОГ У СТАМБЕНИ ПРОСТОР

Наставник:
арх. Небојша Фотирић, доцент

Студент савладава технике пројектовања у комплексној проблематици пренамене простора индустријског објекта у стамбени простор. Специфичност пројектантског поступка, од уочавање проблема различите волуметрије, преко прилагођавања новој намени, до креирања новог стамбеног простора у духу времена, омогућава студенту даљи развој у пројектовању ентеријера.

Студент:
Мила Петрушић

Опис пројекта:
ЕДБ

Објекат је третиран тако да од њега остаје скелетна конструкција, у коју се „убацују” челични кубуси. Идеја је да се у ово становање постави вертикални систем организације простора, што доприноси активности корисника. Како би се то нагласило, степенишно језгро је постављено изван објекта, па су мостови једина конекција преко које се приступа становима. Ово такође доприноси приватизацији простора, јер је избегнуто пројектовање ходника, где се често нађу и људи који не живе ту. У подруму се налази бар који се користи као кафе/ресторан, а такође и за одржавање предавања, трибина, састанака и осталих потребних манифестација. Пројектовање овог дела изведено је по принципу постављања косих призми/косих равни, које су предвиђене за наслањање (инспирација преузета из RAAAF – The End of Sitting), што доприноси идеји о вертикалности.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157696599236424

Повратак на главну страну веб изложбе:

M03hexa180