УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 25/02/2021 Кључне речи: ,

СТУДИО М03уа – ПРОЈЕКАТ:

ПРИВРЕМЕНО СТАНОВАЊЕ ЗА ГОСТУЈУЋЕ ПРЕДАВАЧЕ / ПРЕНАМЕНА ИНДУСТРИЈСКОГ У СТАМБЕНИ ПРОСТОР

Наставник:

арх. Небојша Фотирић, ванредни професор

Студент:

Софија Машовић

Задатком је постављена својеврсна проблематика пренамене индустријског објекта у стамбени простор. Једна од главних намера у адаптацији и редизајну задатог објекта Електродистрибуције била је поштовање постојеће структуре и пројектовање простора у односу на затечено стање, где се карактеристике постојећег скелетног склопа истичу и негују, а реакција настоји да усклади језик наслеђене структуре са савременим дискурсом. Третман партера дугачким масивним зидовима усмерава кретање корисника, а одизањем структуре од тла ствара игру светлости, која гради амбијенталност јавног простора. Заједнички простори за одмор, рад и рекреацију интегрисани су у диспозицију типских стамбених јединица за привремени боравак гостујућих професора, при чему је поведено рачуна о обезбеђивању адекватне мере приватности за све кориснике. Аудиторијум у приземљу и простор кровне баште су јавни простори намењени најпре за студенте и запослене на техничким факултетима и чине окосницу стамбених јединица. Поступак суперпонирања плоча прожима цео објекат чиме се постиже динамичност простора и флуидност кретања.

Повратак на главну страницу веб изложбе:

vebizlozba-logo_hexa