UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

MAS Arhitektura 2015/16 – II godina:
MASA-23040-04: Izborni predmet 3 – Urbanizam: Arhitekte i građanske inicijative za održivi razvoj
MAS Integralni urbanizam 2015/16 – II godina:
MASU M3.7. – Izborni predmet 3: Urbanisti i građanske inicijative za održivi razvoj: Studenti urbanizma za izbeglice

PRIHVATNI CENTAR ZA IZBEGLICE
Studenti: Milica Petrović, Sara Šanović i Filip Mamula

Opis projekta:
Projekat “Prihvatni centar za izbeglice“ predstavlja jedan prihvatni centar koga čine modularne smeštajne jedinice koje se formiraju u skladu sa dva karakteristična tipa izbeglica: tražioci azila i azilanti.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157664725980434

201516_MASA-23040-04_MASU-M3-7_Prihvatni-centar_t

Povratak na glavnu stranu veb izložbe:

MASA_MASU_IP3