УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 14/10/2015 Кључне речи:

Мастер академске студије Архитектура 2014/15

II година – 4. семестар
МОДУЛ 9 – Мастер пројекат

Курс М9.1. – Теза и Курс М9.2. – Пројекат:
ПОЗНАЊ – Унапређење централне градске територије – некадашње индустријске зоне
Наставник:
мр Петар Арсић, редовни професор

Разноврсност и богатство градског амбијента и програмске понуде, као и различитост градских простора централне зоне европских градова, актуелна је и веома значајна тема данашњег урбанизма, архитектуре и уређења јавних градских простора

Као конкретан истраживачки полигон нудимо град Познањ у Пољској, његову централну, а некада индустријску зону, са значајним очуваним објектима историјског архитектонског наслеђа. Кандидатима предлажемо овај комплексни локалитет на свеобухватну анализу, уопштавање, израду тезе и завршни мастер пројекат.

Студент: 
Јелена Мирковић

Опис пројекта:
Ревитализација индустријског дела града Познањ је пројектована кроз етапе јавне урбане агрикултуре. Ревитализација објеката великог габарита је оставрена пренаменом функција. Јавни простори су замишљени као мрежа паркова културе које имају историјску симболику уз додатак одрживог узгајања биљака. Према конкурсним условима, испуњени су критеријуми саобраћаја, спратности и коефицијент заузетости парцеле.

Ужа локација са већим степеном разраде подразумева све наведене идеје и критеријуме. Хала која се ту налази је сачувана у виду конструкцијског скелета који има симболичку улогу. Она чува историјску вредност старе индустријске зоне која је деценијама доприносила значајном развоју града. Конструкција је пројектована по угледу на МФО парк у Цириху. Челични стубови, са додатим затегама носе једино биљке које је опточавају са свих страна. Скелет има два проминентна прилаза који кореспондирају са окружењем као и пјацету која се отвара ка тргу и пјацети. Скелетна конструкција обавија два објекта јавног културног садржаја који подупиру урбанистичку тежњу према јавним градским просторима.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157659618631492