UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 07/10/2016 Ključne reči:

201516_MASA-U24023_Jovana-Milojkovic

Master akademske studije Arhitektura 2015/16
II godina – 4. semestar
MODUL URBANIZAM

MASA-U24023 – MASTER ZAVRŠNI RAD:
POST-INDUSTRIJSKO DRUŠTVO KAO FENOMEN – Urbana reciklaža u Beogradu (Step by Step)

Nastavnik:
dr Eva Vaništa Lazarević, redovni profesor

Tema ovog diplomskog studija je urbana obnova i regeneracija / reciklaža. Unutar promenjenih socijalnih okolnosti u kojima živimo i prilagođavanja koje se sagledava u malim koracima i zahvatima, posmatraju se i iznalaze rešenja koja su izvodljiva, realna i moguća, sa manjim ulaganjima ali u cilju što većeg benefita u najširem smislu – ka realizaciji “komunalnih centara” neophodnih za društvo današnjice – nova mesta aktivnih susreta i boravka. Koriste se principi kreativnog grada i kreativne industrije, kao i upotreba novih tehnologija koje su nam na raspolaganju.

Student:
Jovana Milojković

Flickr : 2015/16 MAS Arhitektura – Master završni rad

Povratak na glavnu stranu veb izložbe:

MASA-24023hexa293