UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 09/09/2020 Ključne reči:

STUDIO M02 – PROJEKAT:
LOKACIJA VRAČAR

Nastavnik:
dr Aleksandar Videnović, vanredni profesor

Student:
Jelena Joksimović

 

Zadata lokacija odnosi se na deo bloka oivičenim ulicama Golsfordijevom, Kičevskom i Trnskom, preko puta parka Vojvode Bojovića i u neposrednoj blizini Kalenićeve pijace. Karakteriše je dobra povezanost sa ostalim delovima grada,velika istorijska vrednost,blizina karakterističnih gradskih jezgara i repera i veliki broj starih zanatskih radnji i ugostiteljskih sadržaja. Na samoj lokaciji nalazi se stambeni objekat,pa se tokom projektovanja moralo voditi računa i o načinima uklapanja novih sadržaja i postavljanja granica izmedju postojećih i novoprojektovanih javnih prostora i kompleksa. Cilj projekta je stvaranje novog poslovnog i kulturnog centra na Vračaru koji bi svojom formom, materijalizacijom i raznovrsnošću sadržaja revitalizovao ovu stambenu enklavu. Veoma je bio važan način na koji se novoprojektovani kompleks uklapa sa postojećom zgradom na lokaciji, kako su sakriveni kalkani okolnih objekata i kako se,pomoću izdignutog trakta prema Kičevskoj i Trnskoj ulici otvara prostor u unutrašnjosti bloka, koji budi zainteresovanost prolaznika i stvara jedan ušuškan potez u kojem stanovnici neometano mogu provoditi slobodno vreme,uprkos gradskoj gužvi i intenziviranom saobraćaju koji okružuje blok. Ovim traktom je otvoren prostor podeljen na prostor otvorenog javnog trga prema Trnskoj ulici, i polujavnog prostora u kome je formiran amfiteatar na otvorenom koji može biti multifunkcionalan- za neobavezno sedenje,povremena predavanja ili performanse kulturnog centra.

 

Povratak na glavnu stranicu veb izložbe:

M02hexa360