UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 09/09/2020 Ključne reči:

STUDIO M02 – PROJEKAT:
ENERGETSKI I EKOLOŠKI ODRŽIV POSLOVNO-KOMERCIJALNI OBJEKAT

Nastavnik:
dr Aleksandra Krstić Furundžić, redovni profesor

Student:
Nataša Radojčić

 

U projektu je razrađen objekat na uglu, na atraktivnoj lokaciji Novog Beograda, u bloku 26. Kako se u neposrednoj blizini same parcele nalazi crkva sv. Simeona Mirotočivog, posebna pažnja je posvećena odnosu objekta prema crkvi. Formirana su dva objekta koji su povezani prvom etažom i mostom na četvrtoj etaži. Na ovaj način omogućena je vizura sa raskrsnice ulica, Bulevar Zorana Đinđića i Antifašističke borbe, ka crkvi. Objekti se razlikuju po svojoj funkciji. Jedan ima pretežno komercijalnu funkciju, dok je drugi namenjen poslovanju.
Jedan od ciljeva zadatka bio je projektovanje objekta tako da bude energetski i ekološki održiv. Shodno tome, tokom razrade projekta, velika pažnja je posvećena projektovanju fasade. Kao zaštita od sunčevog zračenja, postavljena je fasada sačinjena od tekstilnih, vertikalnih senila. Sistem senila sadrži senzore koji registruju sunčeve zrake. Na ovaj način omogućeno je da se senila rotiraju u zavisnosti od jačine zračenja, a samim tim i potrebe senčenja prostorija.

 

Povratak na glavnu stranicu veb izložbe:

M02hexa360