UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 20/07/2016 Ključne reči:

Master akademske studije Arhitektura 2015/16
I godina – 2. semestar
MODUL ARHITEKTONSKO KONSTRUKTERSTVO

STUDIO M02AK – PROJEKAT:
POSLOVNI CENTAR KREATIVNOG POSLOVANJA – MARINA DORĆOL
Nastavnik: Milan Glišić

Cilj ovog kursa je upoznavanje studenata sa urbanističkim aspektima pri pozicioniranju objekata u postojećem gradskom tkivu, projektovanje višespratnog stambenog objekta sa pripadajućom garažom, sa posebnim osvrtom na projektovanje i proračun konstruktivnog sklopa objekta sa obezbeđenjem temeljne jame kao i rešavanje osnovnih arhitektonskih detalja objekta.

Student:
Ana Milutinović

Opis projekta:
Polazište procesa projektovanja je oživljavanje lokacije Marine Dorćol. Ova lokacija predstavlja jedan od najvećih potencijala za budući razvoj grada, zahvaljujući istovremenoj blizini i gradskog centra i reke.

Koncept je insipirisan vodom: kretanjem vode kroz sredinu, povezivanjem, dinamičnošću. Na odabranoj lokaciji je potrebno da se u okviru poslovnog centra dodaju prateće funkcije kako bi se lokacija oživela. Multifunkcionalni poslovni centar je sastavljen iz 5 funkcija: poslovni prostor, poslovni hotel, tržni centar uz poslovni prostor, izložbeni deo i centralni prsten koji povezuje sve funkcije. Fluidnost i dinamičnost predstavljaju prostornu, funkcionalnu i oblikovnu karakteristiku rezultujućeg projektnog rešenja.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157671130606016

Povratak na glavnu stranu veb izložbe:

M02hexa180