УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Мастер академске студије Архитектура 2015/16
I година – 2. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКО КОНСТРУКТЕРСТВО

СТУДИО М02АК – ПРОЈЕКАТ:
ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР КРЕАТИВНОГ ПОСЛОВАЊА – МАРИНА ДОРЋОЛ
Наставник: Милан Глишић

Циљ овог курса је упознавање студената са урбанистичким аспектима при позиционирању објеката у постојећем градском ткиву, пројектовање вишеспратног стамбеног објекта са припадајућом гаражом, са посебним освртом на пројектовање и прорачун конструктивног склопа објекта са обезбеђењем темељне јаме као и решавање основних архитектонских детаља објекта.

Студент:
Ана Милутиновић

Опис пројекта:
Полазиште процеса пројектовања је оживљавање локације Марине Дорћол. Ова локација представља један од највећих потенцијала за будући развој града, захваљујући истовременој близини и градског центра и реке.

Концепт је инсипирисан водом: кретањем воде кроз средину, повезивањем, динамичношћу. На одабраној локацији је потребно да се у оквиру пословног центра додају пратеће функције како би се локација оживела. Мултифункционални пословни центар је састављен из 5 функција: пословни простор, пословни хотел, тржни центар уз пословни простор, изложбени део и централни прстен који повезује све функције. Флуидност и динамичност представљају просторну, функционалну и обликовну карактеристику резултујућег пројектног решења.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157671130606016

Повратак на главну страну веб изложбе:

M02hexa180