УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 14/10/2015 Кључне речи:

Мастер академске студије Архитектура 2014/15

II година – 4. семестар
МОДУЛ 9 – Мастер пројекат

Курс М9.1. – Теза и Курс М9.2. – Пројекат:
PERPETUUM MOBILE: МУЗИЧКА АКАДЕМИЈА, КОСАНЧИЋЕВ ВЕНАЦ, БЕОГРАД
Наставник:
др Владимир Миленковић, доцент

Приступ овом Мастер пројекту заснива се на преиспитивању потенцијала архитектонског облика у односу на оквир његових просторних и програмских нужности, али и слободе. Импликације оваквог приступа превазилазе чисту појавност архитектуре истичући у први план пројектовање архитектонске ситуације начелне репетитивности у чијем језгру се налази реализација идеје о актуелном и виртуелном унутар реалности савременог објекта архитектуре. Иза оваквог погледа на контекст пројекта налази се идеја о мобилности субјекта и његовом доживљају мобилности објекта перцепције позиционираног у програму савремене класичне музике и високом музичком образовању.

„Све је разлика у низовима, и разлика разлике у повезивању низова. Оно што се премешта и прерушава у низовима не може и не сме да буде идентификовано, већ постоји, делује као оно разликујуће разлике. Понављање овде, на два начина, нужно проистиче из игре разлике.“
(Жил Делез, Разлика и понављање, Федон Београд 2009)

Студент: 
Машан Петровић

Опис пројекта:
Наша тела и покрети су у сталној интеракцији са окружењем, што значи да свет и субјекат константно редефинишу један другог. У овом приступу, архитектура се измешта из статичне позиције фиксиране у простору и обојене локалним значењем у ону која је стално актуелизована бергсоновским представама трајања, истовремености и догађаја. То може утицати на начин на који се на објекте може гледати у будућности. Материјална површина се првенствено неће схватати као средство формирања граница као у случају подела између унутра и споља, већ као активни агент у оркестрацији енергетских и других токова, који генерише динамичну реакцију на околности као начин модулације простора на хетероген и мобилан начин.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157659618631492