UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 19/07/2016 Ključne reči:

Master akademske studije Arhitektura 2015/16
I godina – 2. semestar
MODUL URBANIZAM

STUDIO M02U – PROJEKAT:
PARTICIPATIVNI URBANI DIZAJN
Nastavnik: dr Zoran Đukanović, docent

Projekat ima za cilj da studente upozna i osposobi za delovanje u polju participativnog urbanog dizajna, odnosno za ekspertski rad na izradi urbanističkih projekata za kompleksna urbana područja korišćenjem aktivnog uključenja javnosti, lokalne zajednice i drugih relevantnih stejkoldera u procese urbanističkog planiranja, projektovanja i implementacije.

Student:
Tamara Đorđević

Opis projekta:
Uređenje parkovskih površina na prostoru KBC Srbija

Projektnim radom obuhvaćene su parkovske površine unutar kompleksa KBC Srbija koje su prepoznate kao najdominantnije zelene površine na datoj lokaciji. Identitet prostora kakav ima KBC Srbija već na samom početku osmišljavanja koncepta diktirao je određena pravila kao i načine uređenja. Odgovori iz sprovedene ankete unutar otvorenih prostora KBC Srbija direktno su bili u vezi sa novoprojektovanim rešenjem.

Uspostavljena je nova matrica koja nudi rešenje – povezivanje okolnih zelenih prostora sa parkovskim prostorima na kompleksu kreirajući jedinstvenu celinu ispunjenu različitim sadržajima koji su poželjni da se nađu u specifičnom prostoru kakav je ovaj.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157671130606016

Povratak na glavnu stranu veb izložbe:

M02hexa180