UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 19/07/2016 Ključne reči:

Master akademske studije Arhitektura 2015/16
I godina – 2. semestar
MODUL URBANIZAM

STUDIO M02U – PROJEKAT:
PARTICIPATIVNI URBANI DIZAJN
Nastavnik: dr Zoran Đukanović, docent

Projekat ima za cilj da studente upozna i osposobi za delovanje u polju participativnog urbanog dizajna, odnosno za ekspertski rad na izradi urbanističkih projekata za kompleksna urbana područja korišćenjem aktivnog uključenja javnosti, lokalne zajednice i drugih relevantnih stejkoldera u procese urbanističkog planiranja, projektovanja i implementacije.

Student:
Marija Kosović

Opis projekta:
Osnovna ideja projekta jeste da se napravi dijapazon prostora različitog stepena javnosti sa fokusom na prostore osame. Uz objekte je formirana terasa koja služi pacijentima koji imaju smanjen stepen pokretljivosti, tako da mogu da uživaju u otvorenom prostoru. U centralnom delu je oslobođeno prizemlje postojećeg objekta kako bi se napravio centar za socijalizaciju odnosno neka vrsta kafea, koji bi koristili najviše stacionarni pacijenti sa svojim posetiocima.

Najveći deo kompleksa je namenjen za šetnju i prostore osame, uz poigravanje sa elementima vode i vegetacije. Menjanje visine boravka sa koje se pruža pogled na okruženje je oformilo tri vrste mesta sa postojanjem vode. Prvi slučaj podrazumeva vodu koja ima ulogu ogledala za okolne objekte i vegetaciju, i korisnici se nalaze iznad nivoa vode, u drugom slučaju je boravak iznad artificijalne bare tako da je korisnik okružen vodom koja je puna života različitih biljnih i životinjskih vrsta i omogućen je bliži kontakt sa vodom, dok u trećem slučaju korisnici ulaze u prostor u okviru bazena sa vodom tako da se horizont posmatrača poklapa sa nivoom vode što omogućava jos bliži kontakt sa vodom.

Isti princip je korišćen i sa elementom vegetacije. Staze koje vode pored ukrasnog bilja omogućavaju percepciju, zvučna barijera oformljena od saksija cveća omogućava bliži kontakt sa vegetacijom dok staza koja se izdiže tako da ulazi u krošnje visokog zelenila omogućava još jedan drugačiji doživljaj prirodnog okruženja.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157671130606016

Povratak na glavnu stranu veb izložbe:

M02hexa180