UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 09/09/2020 Ključne reči:

STUDIO M02 – PROJEKAT:
PARTICIPATIVNI URBANI DIZAJN

Nastavnik:
dr Zoran Đukanović, vanredni profesor

Student:
Kiril Čebotarev

 

Cilj mog projekta je aktivacija kompleksa “Muzej Jugoslavija” uz unapređenje pristupačnosti za sve korišćenjem inkluzivnog dizajna.

Glavni elementi mog projekta su strukture “follies” koji su raspoređeni u vidu rešetkaste mreže po celoj površini mmuzejskog kompleksa i imaju za cilj da poboljšaju kvalitet prirodnog okruženja i da primame pogled prolaznika. Pored ovih elemenata na levoj strani kompleksa postavljena je natkrivena staza koja vodi od Bulevara kneza Aleksandra Karađorđevića do Starog Muzeja. Ona ujedno predstavlja putanju kroz muzej na otvorenom. Druga staza ima isto polazište kao i natkrivena staza, ali se pruža kroz čitavu lokaciju obilazeći sve elemente. Pod blagim je nagibom i omogućava nesmetano kretanje svim korisnicima.

Ovaj koncept ima za cilj da svojom strukturom motiviše posetioce da istražuju park što je dodatno podržano i kroz inkluzivni dizajn u pogledu pristupačnosti.

Povratak na glavnu stranicu veb izložbe:

M02hexa360