UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 09/09/2020 Ključne reči:

STUDIO M02 – PROJEKAT:
RE:KREIRANJE DIMNJAKA / PROJEKAT

Nastavnik:
Igor Rajković, vanredni profesor

Student:
Una Korica

 

Uvođenjem savremenih funkcija i sadržaja daje se novi identitet mestu, ali se karakter nekadašnje strukture održava i prati oblikovanjem koje je preslikano. Ambicija prenamene kombinata je da donese želju za inovacijom i kreativnim pristupom ali istovremeno i da postane zelena oaza koja će sa vremenom rasti i dati impuls održivosti sa uticajem na ceo grad. Oblikovanje je takvo da inicijalno atraktivnom prostoru, sa bogatim raskošnim biodiverzitetom autohtonih sorti, daje veliki stepen fleksibilnosti i samim tim adaptabilnost sa svakim korsnikom, pružajući i veliki diverzitet funkcija. Prostor vizuelno integriše održivost u svakom koraku, kako od solarnih panela i aktivnog pčelarstva, tako i u svakom fragmentu svoje funkcionalnosti – urbana agrikultura, direktan komenrcijalan sadržaj hrane na lokaciji (0km koncept), otvorene radionice – radni prostor, koji ekonomski doprinose lokalitetu i kreiraju mini epicentar saznanja i inovacije.

 

Povratak na glavnu stranicu veb izložbe:

M02hexa360