UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 29/03/2018 Ključne reči:

201617_MASA-A24023_Jelena-Jankovic

Master akademske studije Arhitektura 2016/17
II godina – 4. semestar
MODUL ARHITEKTURA

MASA-A24023 – MASTER ZAVRŠNI RAD:
OBALE KULTURE I UMETNOSTI: BEOGRAD EVROPSKA METROPOLA

Nastavnik:
arh. Zoran Lazović, redovni profesor

Stvoriti elemente novog kulturnog pejzaža Beograda u standardu savremenih evropskih prestonica. Istraživanje se odvija kroz pripremu za projektovanje arhitektonskih objekata kulture i umetnosti, kroz razvijanje tema na bazi fenomena savremenih urbanih hibrida – primarno sa sadržajima kulture i umetnosti, sekundarno sa komplementarnim sadržajima ugostiteljstva, zabave i trgovine, a koji danas čine osnovu kultura država i srž urbanosti prestonih gradova. To su biblioteke/medijateke, filharmonije/opere, muzeji/galerije, teatri/scene. Hibrid kulture čini najmanje jedan od navedenih sadržaja, a moguće je razviti parove, trijade, kvadro i mega miks centre kulture kao tematske parkove.

Student:
Jelena Janković

Flickr: 2016/17 MASA, MUAD, MASIU – Master završni rad

Povratak na glavnu stranu veb izložbe:

Master-zavrsni-rad_355x100px