УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 27/04/2018 Кључне речи:

201617_MASA-A24023_Isidora-Babovic

Мастер академске студије Архитектура 2016/17
II година – 4. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТУРА

МАСА-А24023 – МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД:
ОБАЛА КОЈА СЕ МЕЊА – (Ре)контекстуализација, афирмација потенцијала локације бившег Бродоградилишта “ТИТО” – зимовник на Сави, Нови Београд

Наставник:
арх. Весна Цагић Милошевић, ванредни професор

Комплекс бившег бродоградилишта “ТИТО”, као и подручје целог зимовника на Сави, једна од најзначајнијих локација новобеоградског савског приобаља, чија је првобитна намена депласирана у односу на савремени контекст, дaje мoгућнoсти трaнсфoрмaциje у комплексну градску целину садржајно дефинисану кроз истраживање и анализу.

Комплексност просторне ситуације проистиче из хијерархијске позиције и потенцијала локације у односу на њену физичку, просторну и садржајну неартикулисаност.

Тематски оквир задатка заснован је на потреби за преиспитивањем архитектуре као дисциплине чији су производи – просторна стања узрочно-последично везани за различите друштвене ефекте. Социјални и политички приступ разумевања архитектуре отвара могућност за тумачење простора као друштвене категорије.

Сам простор, иако без јасне физиономије, својом позицијом у градском ткиву у вези је са високим нивоом урбанитета, где значајна густина имплицира програмску хибридност садржаја.

Студент:
Исидора Бабовић

Flickr: 2016/17 МАСА, МУАД, МАСИУ – Мастер завршни рад

Повратак на главну страну веб изложбе:

Master-zavrsni-rad_355x100px