UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 07/10/2016 Ključne reči:

201516_MASA-A24023_Milos-Stojkovic

Master akademske studije Arhitektura 2015/16
II godina – 4. semestar
MODUL ARHITEKTURA

MASA-A24023 – MASTER ZAVRŠNI RAD:
NOVI GRADSKI EPICENTAR – višenamenski gradski kompleks kulture

Nastavnik:
arh. Dejan Miljković, redovni profesor

Tematski okvir projekta je savremena ekonomija kulture kao novi pokretač gradskog razvoja, pa je program projekta višenamenski kompleks koji će sadržajima kulture, uslužnim kapacitetima, smeštajnim jedinicama, rekreativnim površinama i ostalim komplementarnim programima činiti sadržaj NOVOG GRADSKOG EPICENTRA. Prostorni okvir Master projekta je područje beogradskog priobalja u zoni koju okvirno formira pozicija Beogradske tvrđave sa jedne i reka Sava sa druge strane. Karakteristični gradski markeri na široj lokaciji, objekti i prostorne celine, su okosnica prostorno-programske analize, u cilju definisanja individualne teme i uže lokacije intervencije svakog studenta.

Student:
Miloš Stojković

Flickr : 2015/16 MAS Arhitektura – Master završni rad

Povratak na glavnu stranu veb izložbe:

MASA-24023hexa293