УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 14/10/2015 Кључне речи:

Мастер академске студије Архитектура 2014/15

II година – 4. семестар
МОДУЛ 9 – Мастер пројекат

Курс М9.1. – Теза и Курс М9.2. – Пројекат:
НОВИ ГРАДСКИ ЕПИЦЕНТАР – вишенаменски градски комплекс културе
Наставник:
арх. Дејан Миљковић, редовни професор

Тематски оквир Мастер пројекта је савремена економија културе као нови покретач градског развоја, па је програм пројекта вишенаменски комплекс који ће садржајима културе, услужним капацитетима, смештајним јединицама, рекреативним површинама и осталим комплементарним програмима чинити садржај НОВОГ ГРАДСКОГ ЕПИЦЕНТРА. Обавезни садржај комплекса је простор намењен спектаклу и главна критичка анализа треба да се заснује на ставу о томе шта представља дефиницију и која је улога спектакла у друштву данас.

Просторни оквир Мастер пројекта је подручје београдског приобаља у зони коју оквирно формира позиција Београдске тврђаве са једне и река Сава са друге стране. Карактеристични градски маркери на широј локацији, објекти и просторне целине, су окосница просторно-програмске анализе, у циљу дефинисања индивидуалне теме и уже локације интервенције сваког студента. Неки од маркера су: Косанчићев венац, Карађорђева улица, Савско пристаниште, Бетон хала, Кула Небојша, приобални бедем доњег града Београдске тврђаве, Барутана… Основни истраживачки фокус је постављен на анализе и ре-дефиниције контекста локације – просторног, историјског, културолошког и друштвеног.

Студент: 
Јелена Петровић

Опис пројекта:
МУЗЕЈ БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ, Београд

Бедеми су од давнина служили да посетиоце држе подаље, док их данас, насупрот томе, они привлаче. И поред губитка првобитне одбрамбене функције и ригорозних услова заштите ових објеката културе, ови простори су и даље атрактивни посетиоцима, али им нису довољно доступни.

Пројекат представља трансформацију идентитета бедема у оквирима заштићених културно-историјских целина, трансформацију односа према културном наслеђу и адаптацију Северозападног бедема Горњег града у токове савременог живота посредством савремене интервенције у архитектури, као одраз потребе и духа савремених корисника.

Савремена архитектонска интервенција третира Северозападни бедем као главни елемент и експонат новопројектованог Музеја који привлачи и презентује Београдску тврђаву и све њене историјске фазе испод и изнад земље, чиме се настоји да истовремено очува вредности наслеђа и одговори на потребе корисника у савременом времену. На тај начин је створен активан однос између корисника и простора који се међусобно допуњују трансформишући идентитет средњевековне фортификације у елемент савременог живота града.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157659618631492