UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 13/10/2015 Ključne reči:

Master akademske studije Arhitektura 2014/15

II godina – 4. semestar
MODUL 9 – Master projekat

Kurs M9.1. – Teza i Kurs M9.2. – Projekat:
NOVE PRIRODE
Nastavnik:
arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor

Radikalni zahtev osamdesetih bio je proširenje arhitekture i urbanizma u teritoriju urbanih polja, drugim rečima, izdizanje kulture iznad prirode i stvaranje artificijelnog pejzaža. Od nedavno, pojavljuju se novi, informaciono zasnovani, modeli i sa njima ideja o urbanim poljima sintetičke prirode. U vreme kada je linija između veštačkog i prirodnog veoma zamagljena izmenom bioloških paradigmi, moguće je preispitati strogu podelu prirodnog i artificijelnog u urbanom pejzažu… U ovim okolnostima, inovativne prakse urbanih polja nastale iz geografije, politike, ekologije, arhitekture i inžinjerstva mogu napraviti put ka novim urbanim prirodama.

Allen, Stan, Corner, James. ( 2004). New Natures. in Bernard Tschumi and Irene Cheng ( ed.), The State of Architecture at the Beginning of the 21st Century, Columbia Books of Architecture.

Dubina arhitekture grada je u regijama građevinske ekspanzije nestala pred površnom prirodom globalne kulture. Sa druge strane, promene u načinu života, klimi, tehnologiji i svesti čine da izranjaju nove i još nejasne okolnosti života urbanih polja. Istraživanje i prepoznavanje potencijala ovih globalnih i lokalnih promena je uvek bio stimulans za arhitekturu i mesto gde reflektivna praksa arhitektonskog dizajna menja uslove života u gradu.

Student: 
Tijana Jablanović

Opis projekta:
Istraživačko-edukacioni centar sa proizvodnjom hrane

Projekat predstavlja potencijalni način proizvodnje hrane u urbanoj sredini, korišćenjem savremenih tehnologija i njihovim integrisanjem u arhitektonske okvire forme i funkcije. Lokacija na kojoj se centar nalazi je kompleks fabrike Šećerane. Proizvodnja se najvećih delom odvija u staklenicima, vertikalnim farmama i podzemnim tunelima. Ona se prožima sa istraživačkim radionicama i prostorom škole, koja obuhvata i smeštaj učenika.

Struktura je orijentisana ka centralnoj vodenoj površini, koja kao nukleus obezbeđuju navodnjavanja rasada. Transparentna fasada omogućava da se na što bolji način iskoristi adekvatna orijentacija u odnosu na dnevno osvetljenje i čini da se dobiju optimalni uslovi za rast biljaka. Nova struktura, svojim oblikovanjem se nastavlja na postojeće hale Šećerane.

Jednom hibridnom strukturom su povezani proizvodnja, istraživanje i edukacija, dajući mogućnost posetiocima da se upoznaju sa savremenim tehnologijama uzgoja.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157659618631492