УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 13/10/2015 Кључне речи:

Мастер академске студије Архитектура 2014/15

II година – 4. семестар
МОДУЛ 9 – Мастер пројекат

Курс М9.1. – Теза и Курс М9.2. – Пројекат:
НОВЕ ПРИРОДЕ
Наставник:
арх. Александру Вуја, ванредни професор

Радикални захтев осамдесетих био је проширење архитектуре и урбанизма у територију урбаних поља, другим речима, издизање културе изнад природе и стварање артифицијелног пејзажа. Од недавно, појављују се нови, информационо засновани, модели и са њима идеја о урбаним пољима синтетичке природе. У време када је линија између вештачког и природног веома замагљена изменом биолошких парадигми, могуће је преиспитати строгу поделу природног и артифицијелног у урбаном пејзажу… У овим околностима, иновативне праксе урбаних поља настале из географије, политике, екологије, архитектуре и инжињерства могу направити пут ка новим урбаним природама.

Allen, Stan, Corner, James. ( 2004). New Natures. in Bernard Tschumi and Irene Cheng ( ed.), The State of Architecture at the Beginning of the 21st Century, Columbia Books of Architecture.

Дубина архитектуре града је у регијама грађевинске експанзије нестала пред површном природом глобалне културе. Са друге стране, промене у начину живота, клими, технологији и свести чине да израњају нове и још нејасне околности живота урбаних поља. Истраживање и препознавање потенцијала ових глобалних и локалних промена је увек био стимуланс за архитектуру и место где рефлективна пракса архитектонског дизајна мења услове живота у граду.

Студент: 
Тијана Јаблановић

Опис пројекта:
Истраживачко-едукациони центар са производњом хране

Пројекат представља потенцијални начин производње хране у урбаној средини, коришћењем савремених технологија и њиховим интегрисањем у архитектонске оквире форме и функције. Локација на којој се центар налази је комплекс фабрике Шећеране. Производња се највећих делом одвија у стакленицима, вертикалним фармама и подземним тунелима. Она се прожима са истраживачким радионицама и простором школе, која обухвата и смештај ученика.

Структура је оријентисана ка централној воденој површини, која као нуклеус обезбеђују наводњавања расада. Транспарентна фасада омогућава да се на што бољи начин искористи адекватна оријентација у односу на дневно осветљење и чини да се добију оптимални услови за раст биљака. Нова структура, својим обликовањем се наставља на постојеће хале Шећеране.

Једном хибридном структуром су повезани производња, истраживање и едукација, дајући могућност посетиоцима да се упознају са савременим технологијама узгоја.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157659618631492