UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 12/07/2018 Ključne reči:

STUDIO M01A – PROJEKAT:
NOVA ŠKOLA ARHITEKTURE KAO POKRETAČ OBNOVE GRADSKOG TKIVA

Nastavnik:
dr Đorđe Stojanović, docent

Studenti će imati zadatak da osmisle arhitektonsko rešenje nove arhitektonske škole-fakulteta. Složenost zadatka se ogleda u potrebi za preispitivanjem prinicipa savremnog arhitektonskog obrazovanja i programa kao i njihovoj adekvatnosti u odnosu na trenutne i buduće potrebe društva.

Student:
Katarina Odović

Opis projekta:
Ideja projekta je potpuno fleksibilan prostor koji se može koristiti kao potpuno prazan (1600m² po spratu) ili kao potpuno pun, a formira se na osnovu trenutnih potreba studenata i profesora.

Fleksibilnost omogućavaju elementi u prostoru, odnosno zidna platna sa neonskim lampama koja se mogu rotirati oko svoje ose i pomerati po šinama u 4 pravca u okviru svog polja (9m²).

Položaj platna mogu određivati aktivnosti u prostoru oko kojih se ona formiraju kao opiljci gvožđa oko magnetnog polja; Ukoliko aktivnosti nema, platna se grupišu u studije ili se individualno rapoređuju.

Svi elementi prostora se mogu postavljati i sklanjati: platna se savijaju i podižu na plafon, njihovim položajem je određen položaj stolova, pa se tako sve četiri noge ubacuju u rupe u podu i na njih se zatim kači ploča, stolice se sklapaju i postavljaju kao sto, dok su neonske lampe upravne na platno i jedine imaju stalan položaj u prostoru.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157698944125875

Povratak na glavnu stranu veb izložbe:

M01hexa_180