УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Основне академске студије Архитектура 2016/17

II година – 3. семестар
Студијска целина: СТУДИО 01А

ОАСА-23060 Студио 01А – Породично становање:
НОВА КУЋА НА НОВОМ БРДУ
Наставник:
арх. Небојша Фотирић, доцент

Студент:
Душан Грујовић

Опис пројекта:
Мој одговор на утисак са локације је стварање линеарне геометрије мултипликоване у простору, пројектоване као прелазни облик из једнопородичног ка вишепородичном становања.

Одлука да се колски саобраћај смести испод насеља допринела је томе да целокупан простор локације постане простор куће. Позиционирање објеката унутар одређене матрице доводи до стварања просторних „џепова“ различитих намена. Квалитет овако пројектованог станишта огледа се у комбинацији отворених, заједничких површина прожетих стамбеним структурама, позиционираним тако да бришу чврсте границе и формирају мултифункционалне међупросторе. Ови међупростори доприносе интеграцији спољашњости и унутрашњости и представљају спону појединца и заједнице. Кретање овим просторима доприноси осећају присности међу корисницима као и активацији међуљудских односа.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157679756482881

Повратак на главну страну веб изложбе:

01Ahexa360