УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Основне академске студије Архитектура 2016/17

II година – 3. семестар
Студијска целина: СТУДИО 01А

ОАСА-23060 Студио 01А – Породично становање:
НОВА КУЋА НА НОВОМ БРДУ
Наставник:
арх. Горан Војводић, ванредни професор

Студент:
Вера Аголи

Опис пројекта:
Успостављање става према локацији кроз тему „Нова кућа на новом брду“ условили су морфологија терена и динамичност окружења која се огледа у контрасту изграђених и неизграђених површина на Бањици. Као одговор на импресију о локацији, наметнуо се одабир типологије терасастих кућа, имајући у виду да подржава замисао задржавања динамичности терена, док у одређеној мери истиче важност затеченог амбијента природе.

Тежиште концепта представља акцентовање зелених амбијената у изграђеном простору. На нивоу стамбене јединице, прожимање зеленила и унутрашњег простора се остварује на нивоу дворишта у приземљу објекта где је смештена ноћна зона, док се на спрату – у дневној зони амбијент природе јавља у виду озелењене кровне терасе. Типологија објеката и артикулација терена омогућили су постизање једнаковредне расподела зелених површина по свакој стамбеној јединици.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157679756482881

Повратак на главну страну веб изложбе:

01Ahexa360