УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Основне академске студије Архитектура 2016/17

II година – 3. семестар
Студијска целина: СТУДИО 01А

ОАСА-23060 Студио 01А – Породично становање:
НОВА КУЋА НА НОВОМ БРДУ
Наставник:
арх. Борислав Петровић, ванредни професор

Студент:
Никола Живадиновић

Опис пројекта:
Коегзистенција приватног и јавног простора, привидно дефинисана матрица кретања и становање малих или великих густина, јесте обрађивана тема. Зидна маса, потпомогнута падом брдовите топографије локације, ствара јединствену различитост вертикалних планова и егзистенцијалну вредност посматраног ужег окружења. Постојаност времена, уз тежњу, а затим и потребу за променом, оставља могућност стварања нових густина у даљој будућности, а парцијално ограђивање простора и акцентовање круцијалних тачака окупљања, повећава свест о припадности у оквиру заједнице.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157679756482881

Повратак на главну страну веб изложбе:

01Ahexa360