UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Osnovne akademske studije Arhitektura 2016/17

II godina – 3. semestar
Studijska celina: STUDIO 01A

OASA-23060 Studio 01A – Porodično stanovanje:
NOVA KUĆA NA NOVOM BRDU
Nastavnik:
arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor

Student:
Aleksa Gajić

Opis projekta:
kuća – grad
Grad je sinteza delova i veza koja se prepliću, stupaju u odnose i koji reaguju jedni na druge, prema tome prost skup kuća ne čini grad.

“Grad se rađa u slaganju, usklađenosti i komunikaciji susreta. Umetnost koja se vraća gradu sastoji se od omogućavanja novih susreta… …Neprestani susret, eto šta je grad” – Umetnost grada, Žan-Lik Nansi

Svaki novi deo ne bi trebalo da se samo priključi na sistem već da postane deo koji utiče na celinu. Uzima kvalitete, stvara i deli nove. Na mestima nagomilavanja tih delova, veza i komunikacija nastaje grad.

“Život grada se ne odvija prema nekom sa-prisustvu već zahvaljujući stalnom međusobnom skladu, jedno mesto dopunjuje drugo. Grad je čvor spajanja, razdvajanja i međusobnih aktivnosti” – Umetnost grada, Žan-Lik Nansi

Mreža trasa, koja je proizašla iz odnosa lokacije sa kontekstom, služi kao poligon omogućavajući susret. Na svojim specifičnim tačkama ta komunikacija definiše poziciju kuće.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157679756482881

Povratak na glavnu stranu veb izložbe:

01Ahexa360