UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 09/09/2020 Ključne reči:

STUDIO M02 – PROJEKAT:
FORME REKREACIJE GRADA

Nastavnik:
Aleksandru Vuja, vanredni profesor

Student:
Milica Božić

 

Kompleks novih formi rekreacija Beograda na teritoriji Luke Beograd konstruisan je kroz sintezu kompleksne istorije, topografije i arheologije potopljenih brodova Dunava. Naime, shvatanjem značaja reke Dunav, analizirane kroz njenu poziciju u Rimskom carstvu i kroz potencijalne neistražene arheologije njenog tla, kao i biljnog i životinjskog sveta koji u njoj živi, uz osvrt na elemente programa rekreacije, formira se misao o projektu kao Atlantidi. Preciznije, projekat predstavlja sintezu vodenih elemenata, koje se odvijaju na vodi i ispod njene površine, a koje otvaraju različite vidove rekreacije kroz istraživanje arheologije i flore i faune Dunava. Pomenute aktivnosti se dele u više kategorija, od kojih su osnovne: aquarium (koji komunicira sa florom i faunom), marine vivarium (koji komunicira sa arheologijom), neorimske terme (koje komuniciraju sa istorijom) i viseći vrtovi (koji otvaraju dijalog sa budućnosti).
Misao o projektu kao Atlantidi implementirana je kroz prizmu arkologija Paola Solerija (Paolo Soleri), upotrebom ekoloških sistema za prečišćavanje i osvetljenje vodenih površina, radi uspostavljanja relacije sa savremenim kontekstom. Suštinu projekta definiše otkrivanje novih oblika rekreacije kroz istraživanje hidroarheologije rečnog tla Dunava.

 

Povratak na glavnu stranicu veb izložbe:

M02hexa360