UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 13/07/2020 Ključne reči:

Web izložba - Studio 04b - Projekat 2019/2020

STUDIO 04B – URBANI RAZVOJ I OBNOVA:
KONCEPT URBANISTIČKOG PLANSKOG REŠENJA GRADSKIH BLOKOVA U BEOGRADU – ADA HUJA

Nastavnik:
dr Biserka Mitrović, vanredni profesor

Studenti:
Andrijana Đukić, Teodor Jovanović

Opis projekta:
Analizom različitih kocepata gradova kao i same lokacije odlučili smo da implementiramo proncipe Eko grada, te iskoristimo prirodni potencijal lokacije. Ciljevi koji su bili osnov za izradu rešenja jesu smanjenje štetnosti uticaja na životnu sredinu, ekološki vid saobraćaja, primena pametnih tehnologija kao i stvaranje zdravog okruženja za korisnike. Uvođenjem rečnih kanala na lokaciju formirali bi se jedinstveni ekosistemi u cilju proučavanja ali i povećanja atraktivnosti samog prostora. U okviru ove celine javili bi se različiti sadržaji poput naučnih stanica za istraživanje nanotehnologija, izložbenih i edukativnih paviljona, različitih kulturnih sadržaja poput teatra i muzičkih paviljona, ali i smeštajnih kapaciteta i hala za razvijanje kongresnog turizma. Jedinstvene fizičke strukture doprinele bi stvaranju nove siluete grada koja bi uticala na vizuelni identitet posmatrano sa Dunava.

https://flic.kr/s/aHsmPpfd8g

Povratak na glavnu stranu veb izložbe:

201920_IASA-S04b