УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 13/07/2020 Кључне речи:

Web izložba - Studio 04b - Projekat 2019/2020

СТУДИО 04Б – УРБАНИ РАЗВОЈ И ОБНОВА:
КОНЦЕПТ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА ГРАДСКИХ БЛОКОВА У БЕОГРАДУ – АДА ХУЈА

Наставник:
др Бисерка Митровић, ванредни професор

Студенти:
Андријана Ђукић, Теодор Јовановић

Опис пројекта:
Анализом различитих коцепата градова као и саме локације одлучили смо да имплементирамо пронципе Еко града, те искористимо природни потенцијал локације. Циљеви који су били основ за израду решења јесу смањење штетности утицаја на животну средину, еколошки вид саобраћаја, примена паметних технологија као и стварање здравог окружења за кориснике. Увођењем речних канала на локацију формирали би се јединствени екосистеми у циљу проучавања али и повећања атрактивности самог простора. У оквиру ове целине јавили би се различити садржаји попут научних станица за истраживање нанотехнологија, изложбених и едукативних павиљона, различитих културних садржаја попут театра и музичких павиљона, али и смештајних капацитета и хала за развијање конгресног туризма. Јединствене физичке структуре допринеле би стварању нове силуете града која би утицала на визуелни идентитет посматрано са Дунава.

https://flic.kr/s/aHsmPpfd8g

Повратак на главну страну веб изложбе:

201920_IASA-S04b