UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 07/10/2016 Ključne reči:

201516_MASA-AT24023_Aleksandra-Ugrinović

Master akademske studije Arhitektura 2015/16
II godina – 4. semestar
MODUL ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE

MASA-AT24023 – MASTER ZAVRŠNI RAD:
MUZEJ NAUKE O TEHNIKE – DOMETI INTERAKTIVNIH TEHNOLOGIJA

Nastavnik:
dr Branislav Žegarac, redovni profesor

Projekat muzeja nauke i tehnike obuhvata istraživanje programskih i prostornih mogućnosti primene novih materijala i tehnologija kao i transfera tehnologija iz drugih tehničkih oblasti u domen arhitektonskog projektovanja, sa posebnim akcentom na korišćenje interaktivnih tehnologija i materijala. Studenti se podstiču da eksperimentišu i da u programskom i oblikovnom smislu realizuju rešenja koja su arhitektonski odgovor na promene koje nastaju kao posledica razvoja savremenih tehnologija.

Student:
Aleksandra Ugrinović

Flickr : 2015/16 MAS Arhitektura – Master završni rad

Povratak na glavnu stranu veb izložbe:

MASA-24023hexa293