УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

201516_MASA-AT24023_Aleksandra-Ugrinović

Мастер академске студије Архитектура 2015/16
II година – 4. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

МАСА-АТ24023 – МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД:
МУЗЕЈ НАУКЕ О ТЕХНИКЕ – ДОМЕТИ ИНTЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

Наставник:
др Бранислав Жегарац, редовни професор

Пројекат музеја науке и технике обухвата истраживање програмских и просторних могућности примене нових материјала и технологија као и трансфера технологија из других техничких области у домен архитектонског пројектовања, са посебним акцентом на коришћење интерактивних технологија и материјала. Студенти се подстичу да експериментишу и да у програмском и обликовном смислу реализују решења која су архитектонски одговор на промене које настају као последица развоја савремених технологија.

Студент:
Александра Угриновић

Flickr : 2015/16 МАС Архитектура – Мастер завршни рад

Повратак на главну страну веб изложбе:

MASA-24023hexa293