UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 11/09/2020 Ključne reči:

STUDIO S04a – PROJEKAT:
VRAČARSKA INTERVENCIJA

Nastavnik:
dr Jelena Ristić Trajković, docent

Student:
Milica Vulović

 

Polazište za Vračarsku intervenciju se zasniva na morfološkom istraživanju lokacije i okruženja, na čijim je osnovama definisan cilj povećanja afirmativnosti predmetne lokacije. Sagledavanjem okruženja je prepoznat dominantan stambeni predeo u okviru kog nedostaju ostale programske komponente u skladu sa savremenim načinom života. Intervencija se zasniva na transformaciji objekata lošeg boniteta i uvođenju novog urbanističkog sklopa gde je veći akcenat na poslovnim, sportskim, trgovačkim i uslužnim funkcijama, a manji na stanovanju. Programski koncept se zasniva na prostorima privatnog karaktera, pri čemu prizemlje skopa ostaje slobodno i dostupno svim stanovnicima. Multiplikovanjem jedinica dobijena je forma i struktura, koja može biti primenjena na celokupnom području.

 

Povratak na glavnu stranicu veb izložbe:

vebizlozba-logo_hexa