УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 11/09/2020 Кључне речи:

СТУДИО С04а – ПРОЈЕКАТ:
ВРАЧАРСКА ИНТЕРВЕНЦИЈА

Наставник:
др Јелена Ристић Трајковић, доцент

Студент:
Милица Вуловић

 

Полазиште за Врачарску интервенцију се заснива на морфолошком истраживању локације и окружења, на чијим је основама дефинисан циљ повећања афирмативности предметне локације. Сагледавањем окружења је препознат доминантан стамбени предео у оквиру ког недостају остале програмске компоненте у складу са савременим начином живота. Интервенција се заснива на трансформацији објеката лошег бонитета и увођењу новог урбанистичког склопа где је већи акценат на пословним, спортским, трговачким и услужним функцијама, а мањи на становању. Програмски концепт се заснива на просторима приватног карактера, при чему приземље скопа остаје слободно и доступно свим становницима. Мултипликовањем јединица добијена је форма и структура, која може бити примењена на целокупном подручју.

 

Повратак на главну страницу веб изложбе:

vebizlozba-logo_hexa