УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Мастер академске студије Архитектура 2014/15

I година – 2. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

СТУДИО М02АТ – ПРОЈЕКАТ:
MISSION IN(M)POSSIBLE – ЗЕЛЕНА ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА
МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ АРХИТЕКТУРЕ

Наставник:
мр Будимир Судимац, доцент

Пројектовање музејског објекта служи као програмски основ за адекаватно упознавање студената са елементима архитектонског и урбанистичког пројектовања, развијање способности прикупљања информација и савремених могућности изградње објеката уз корелацију технологије и архитектуре. Реализација пројекта музејског објеката обухвата широк спектар архитектонских вештина које доводе до једног од доминантних пројектантских праваца будућности: одрживог пројектовања. Истраживањем структурних, функционалних и енергетских захтева које ови специфични објекти имају, студенти се уче примени иновативних и одрживих архитектонских компоненти и њиховој интеграцији у изграђено окружење. Студентски рад је усмерен на истраживање и иновације најновијих технологија и њиховом интеракцијом, нудећи равнотежу између примењених истраживања и пројектовања.

Студент: 
Јелена Крстић

Опис пројекта:
Пројекат је инспирисан и вођен једним од новијих принципа архитектуре- биомиметријском архитектуром. Биомиметријска архитектура је савремена филозофија архитектуре која тражи решење за одрживост у природи, не замењујући природу, већ разумевајући је. То је мултидисциплинарни приступ одрживом дизајну коме се у данашње време све више тежи. Дизајн прави скуп принципа, пре него стилске кодове, како је до сада бивало. То је део ширег покрета познатог и као Биомимикрија, који представља испитивање природе, њених модела, система, и процеса у сврху добијања инспирације у циљу решавања проблема које је узроковао сам човек.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/sets/72157655417267910