УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Мастер академске студије Архитектура 2014/15

I година – 1. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКО КОНСТРУКТЕРСТВО

СТУДИО М01АК – ПРОЈЕКАТ:
МЕМОРИЈАЛНИ ЦЕНТАР СТАРО САЈМИШТЕ
Наставник: др Миодраг Несторовић, редовни професор

Упознавање са комплексном проблематиком просторних структура у архитектури њиховом конструктивном анализом, методама њиховог избора и пројектовања – конструисања, кроз процес израде не-стандардних,рационалних, физички изводљивих објеката у ограниченим условима контекста пројектовања.

Студент: 
Иван Благојевић

Опис пројекта:
Архитектура – то је хроника света, она збори и кад заћуте легенде и песме и кад ништа више не казује о несталом народу. (Београдско Старо сајмиште 3+1, Зборник радова, Serbia nostra и Урбанистичког завода Београда, Београд 2008, 45.).

Након два бурна, кратка историјска периода локација Старог београдског сајмишта деценијама заправо нема адекватан третман. Овај пројекат представља предлог трансформације овог комплекса у место сећања, које је начелно од велике важности за колективни и национални идентитет.

Преузимање и прихватање сећања из историјских наратива користи се за (ре)конструкцију идентитета, а предложено пројектно решење један је од могућих одговора како локацију трансформисати у место сећања. Контраст као једна од кључних речи била је полазиште у формирању архитектонско-урбанистичког концепта.

Интерпретира се кроз међуодносе постојећих објеката и новоформиране просторне структуре у физичком и међузависности објеката у програмском смислу. Просторна тродимензионална структура формира се репетицијом градивних елемената конструкције чиме се постиже ефекат мноштва, повезаности, прожимања…

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/sets/72157651207251505/