UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 07/10/2016 Ključne reči:

201516_MASA-A24023_Jovana-Jelisavac

Master akademske studije Arhitektura 2015/16
II godina – 4. semestar
MODUL ARHITEKTURA

MASA-A24023 – MASTER ZAVRŠNI RAD:
MASTERMIND: BEOGRADSKA AKADEMSKA ČETVRT

Nastavnik:
mr Milan Vujović, vanredni profesor

U zadatom prostornom okviru uraditi projekat visokoškolske ustanove – Akademije, sa pretećim, komplementarnim sadržajima za učenje, rad i boravak. Pojam “Akademija” dopuniti prema individualnom pravcu istraživanja sledećim mogućim pridevima: umetnička (likovna, primenjena, muzička, scenska…) vojna, IT, sportska, kulinarska, pomorska, filmska…U zavisnosti od tipa i strukture projektovanih sadržaja predložiti prostore koji dopunjuju osnovnu funkciju Akademije (edukacija) i otvaraju mogućnost za prakticiranje i primenu akademskih znanja: izložbeno-galerijski prostori, performing i projekcione sale, auditorijumi, kamerne scene, amfiteatri, poligoni, vežbaonice… i sl.

Student:
Jovana Jelisavac

Flickr : 2015/16 MAS Arhitektura – Master završni rad

Povratak na glavnu stranu veb izložbe:

MASA-24023hexa293